KOŁO TURYSTYCZNO - REGIONALNE " NIEDŹWIADKI"

 

Program kołaHymn kołaGaleriaOsiągnięcia

Prowadzący:

nauczyciel: mgr Irena Stańczuk

opiekun pomocniczy - wolontariusz: Teresa Budzowska

Założeniem Koła turystyczno – regionalnego „Niedźwiadki” jest rozwijanie zainteresowań turystyką, wdrażanie do czynnego spędzania wolnego czasu oraz poznawanie regionu („małej ojczyzny”). Program koła realizowany jest na wycieczkach w soboty, raz w miesiącu. Wędrówki prowadzone są głównie po Masywie Ślęży, rezerwatach i okolicznych miejscowościach. Zwracamy uwagę na zabytki architektury
i pomniki przyrody. Odkrywamy piękno najbliższej okolicy.

 

Nasz dorobek to albumy o źródłach znajdujących się w obrębie Masywu Ślęży, kapliczkach na terenie Sobótki, pomnikach w Sobótce, a także krzyżach pokutnych. Uczestnicy zajęć opracowali też album
o patronie Sobótki – św. Jakubie i o patronie szkoły Januszu Korczaku.

Interesującą formą prezentacji naszej pracy był pokaz mody regionalnej w czasie
festynu szkolnego w 2003 r.

Materiały opracowane przez koło przekazane są do Szkolnej Izby Regionalnej, służą jako pomoc dydaktyczna całej szkole.

 Cele koła

-         zapoznanie się z zabytkami kultury materialnej i duchowej naszego regionu

-         pogłębianie więzi uczuciowej z "małą ojczyzną"

-         kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji

-         rozwijanie zdolności plastycznych

-         rozbudzanie zainteresowań tradycją i współczesnością

-         przybliżenie idei Unii Europejskiej

-         wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego

-         posługiwanie się mapami, przewodnikami

-         kształtowanie osobowości dzieci

-         aktywny udział w życiu społecznym

-         systematyczne dążenie do poznawania najbliższego otoczenia, regionu, kraju, świata

 

Uczestnicy koła pogłębiają wiedzę o swojej najbliższej okolicy, odpoczywają aktywnie na świeżym powietrzu, wdrażają się do uprawiania turystyki.
Działalność naszego koła zaliczyć można do tradycji szkoły.