foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

w1w4w2w3

Uczniowie z klasy 3a i 3c wspólnie wykonują świąteczne zadania w Scratchu Juniorze podczas świątecznych warsztatów z programowania.

Bożena Olichwer-Ostrowska, Ewa Borodziuk-Mrówka

BOO

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30