foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

bombka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka w Sobótce
ogłasza

     GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożonarodzeniowych
 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

TECHNIKA: dowolna (można łączyć ze sobą różne techniki i materiały).

FORMAT PRACY: dowolny

TERMIN: Prace należy składać osobiście lub nadesłać do dnia 18.12.2015 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka
z dopiskiem: konkurs plastyczny: „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół położonych na terenie Gminy Sobótka. Obejmuje następujące kategorie:

Uczniowie klas I, Uczniowie klas II, Uczniowie klas III.

 • Każda klasa może zgłosić max. 2 prace. Każdy uczestnik może przygotować 1 pracę.
 • Na kartkach nie wpisujemy życzeń.
 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę: (kliknij aby pobrać format .doc).
 • Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem i e-mailem placówki.

Kryteria oceny prac:

 • Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 • Zgodność z tematem, samodzielność wykonania, pomysłowość i estetyka.
  • Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu – do dnia 15 stycznia 2016 roku.

Uwagi końcowe:

 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach. W każdej kategorii wiekowej (klasa, 1, 2 lub 3 szkoły podstawowej). Z każdej kategorii wiekowej, zostanie wyłonionych maksymalnie trzech zwycięzców: (pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz nagroda wyróżnienia).
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac na stronie internetowej szkoły, oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu.
 • Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej.

ORGANIZATORZY:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, Pani Aleksandra Majdecka – Budziłek, osoba odpowiedzialna: Pani Ewa Borodziuk-Mrówka

Tel. (71) 316 25 65

FUNDATORZY NAGRÓD:

Rada Rodziców S.P. Nr 1 w Sobótce, prywatni sponsorzy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30