foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

akcja sprzatanie1

W dniu 30.09.2016 nasi uczniowie uczestniczyli w akcji ekologicznej "Sprzątanie świata". Celem akcji był wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowa.

Przed akcją wychowawcy klas omówili cele akcji, trasy i zasady bezpiecznego zachowania oraz szkodliwość zalegania śmieci poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Uczniowie zebrali także informacje o trasie i przygotowali materiały, ciekawostki, legendy o regionie niezbędne do wykonania przydzielonych klasom zadań. W piątek uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki sponsorowane przez UMiG w Sobótce przeszli wyznaczoną trasą, pozbierali odpady i wykonali przydzielone zadania.

Ewa Nesterowicz

 

akcja sprzatanie2  akcja sprzatanie3

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30