foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

zoo

Wycieczka do ZOO była sponsorowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz UMiG w Sobótce. Wzięło w niej udział 50 uczniów z klas piątych i 50 uczniów z klas czwartych. Klasy V uczestniczyły w wycieczce w dniu 29.09.2016, natomiast klasy IV były na wycieczce dnia 03.10.2016.

Nasi uczniowie zwiedzili wrocławskie ZOO oraz wzięli udział w warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów oraz uczestniczyli  w grze terenowej „Bioodkrywcy”.

Podczas wycieczki uczniowie poszerzali swoją wiedzę o przystosowaniach, trybie życia, siedliskach, odżywianiu się oraz cechach charakterystycznych wybranych gatunków zwierząt żyjących w Polsce. Próbowali rozpoznawać ich tropy i ślady , poznawali status zagrożenia wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody oraz zasady umiejętnego korzystania z zasobów środowiska.

Magda Szywała i Ewa Nesterowicz

zoo1  zoo2  zoo3

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30