foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz dokumentów szkolnych:

 

Uczwała Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce dotycząca Statutu Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J, Korczaka w Sobótce (pdf)

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J, Korczaka w Sobótce (pdf)

Regulamin wycieczek szkolnych  

Regulamin świetlicy szkolnej (pdf)

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego


Wymagania edukacyjne

Przedmiotowe  Zasady Oceniania:

 

edukacja wczesnoszkolna

kryteria oceniania

WSO w I etapie kształcenia

religia 


matematyka 

wymagania : klasa 4  klasa 5  klasa 6 klasa 7 klasa 8 

PZO matematyka 

PZO matematyka - system punktowy w klasach 4b, 6b, 7b, 8b


język polski  

PZO j.polski

wymagania : klasa 4  klasa 5  klasa 6 klasa 7 klasa 8


język angielski 

PZO    

PZO klas 1-3  

wymagania klasa1 klasa2    klasa3 klasa4   klasa5   klasa6 klasa7    klasa8


język niemiecki

   wymagania  klasa7  klasa8

PZO


historia  

PZO  

wymagania : klasa4      klasa5       klasa6       klasa7      klasa8


wiedza o społeczeństwie

PZO


fizyka   

PZO  wymagania7    wymagania8   


chemia 

PZO     

wymagania klasy7     wymagania klasy8


przyroda 

PZO 


biologia 

PZO   

wymagania : klasa5   klasa6   klasa7   klasa8 


technika

PZO

wymagania  


wf 

PZO  


plastyka

PZO 


informatyka

PZO 


edukacja dla  bezpieczeństwa


religia

PZO


geografia  

PZO 


muzyka 

PZO

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30