foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rok Szkolny 2019/2020

 regulamin

 

konkurencja mat ekolo  techniczna  historyczna             końcowa
klasa 4a 10 10 6  10              36
klasa 4b 10 8 10   10             38
klasa 4c 10 8 0  10             28
klasa 5a 0 4 8  10             22
klasa 5b 10 6  10             34
klasa 5c 8 6 0  10             24
klasa 5d 10 8  0             18 
klasa 5e 0 0  10             10
klasa 6a 10 4 8  0             22 
klasa 6b 10 8 6  10             34
klasa 6c 0 4 4  0            
klasa 6d 0 10 0  0             10 
klasa 7a 0 6  0            
klasa 7b 10 6 10  8             34
klasa 7c 0 0  0            
klasa 7d 10 6 8  0             24 
klasa 8a 10 10 10  10             40
klasa 8b 0 8 6  8             24
klasa 8c 10 0  0             10 

 

 

Rok Szkolny 2017/2018

regulamin

Klasyfikacja klas:

 

 

konkurencje: hum eko tech  his  mat art  inf językowa spo  spo razem
4a  0  9  10  10  9  8  0  0  8  0 54
4b  0  0  10  10  0  10  10  10  10  10 70
4c  8  10  10  9  0  4  8  0  6  6 61
4d  8  9  10  10  9  6  6  10  10  10 88
5a  8  8  10  10  10  10  6  10  8  10 90
5b  8  10  10  10  9  4  8  10  6  10 85
5c  8  8  0  0  0  4  8  0  6  8 42
5d  0  9  10  0  10  8  8  10  10  0 65
6a  10  10  10  9  8  10  10  10  10  10 97
6b  8  8  0  10  10  8  8  10  6  0 68
6c  4  9  10  0  5  6  8  10  8  0 60
7a  8  0  0  0  0  0  10  10  6  0 34
7b  8  6  10  0  0  0  0  0  10  0 34
7c  10  6  10  10  8  8  10  10  8  10 90
2a.gim  0  0  0  0  0           0
2b.gim  10  0  0  0  0           10
2c.gim  0  0  0  0  0           0
2d.gim  0  0  0  0  0           0
2e.gim  0  0  0  0  0           0
3a.gim  6  0  0  0  0           6
3b.gim  10  0  0  0  0           10
3c.gim  0  0  0  0  0           0
3d.gim  0  0  0  0  0           0
3e.gim  0  0  0  0  0           0
3f.gim  0  0  0  0  0           0

 

Rok Szkolny 2016/2017

 

Klasyfikacja klas

konkurencje klasa 4a klasa 4b klasa 4c klasa 4d klasa 5a klasa 5b klasa 5c klasa 6a klasa 6b klasa 6c

biblioteczno
polonistyczna

Kraina Bajek

 6 6 6  10  10  8  8 6  8  10

 Konkurencja

historyczna

 10 4 8  0  10  8  10  0  0  10

 Konkurencja

techniczna

 8  10  6 6  4 6  8  6 6  10
 Konkurencja
informatyczna
 0  10  8  0  10 10 10 0 6 8

 Konkurencja

matematyczna

 6 6 4 0 6 8 6 8 4 8
 Konkurencja
artystyczna
 6  8  4  4  8  6  8  10  10 10
 Konkurencja
przyrodniczo
ekologiczna
 8  10  8  8  6  6  8  6  10  10
 Konkurencja
jezykowa
 8 10 6 0 0 8 8 4 8 6
 Konkurencja
sportowa cz I
 8  10  10  6  6  8  10  6  10  8
 Konkurencja
sportowa cz II
 8  10  8  6  8  10  6  10  10  8
 razem 68  84 68  40 68 78 82  56 72 88

więcej o projekcie

 

Konkurencja polonistyczno - biblioteczna

Konkurencja historyczna

Konkurencja techniczna

Konkurencja informatyczna

Konkurencja matematyczna

konkurencja artystyczna

konkurencja przyrodniczo - ekologiczna

konkurencja językowa

konkurencja sportowa x2

 

Klasyfikacja końcowa

1. klasa 6c

2. klasa 4b

3. klasa 5c

4. klasa 5b

5. klasa 6b

6. klasa 4a, 4c, 5a

7. klasa 6a

8. klasa 4d 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna