foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 6B

tydzień 15:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  

HISTORIA  historia 

WF

GEOGRAFIA

INFORMATYKA     bezpieczne wakacje

BIOLOGIA  biologia6   

TECHNIKA

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA  plastyka6 

MUZYKA  muzyka 

 

 

tydzień 14:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  

HISTORIA

WF

GEOGRAFIA

INFORMATYKA  wirtualne muzea

BIOLOGIA 

TECHNIKA

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA

MUZYKA

 

 

tydzień 13:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  

HISTORIA   lekcja09.06 

WF   8.06

GEOGRAFIA

INFORMATYKA

BIOLOGIA   biologia6  

TECHNIKA

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA

MUZYKA

 

 

tydzień 12:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  

HISTORIA  zadanie17  zadanie18 

WF

GEOGRAFIA  zestaw10 

INFORMATYKA   zadanie 

BIOLOGIA  biologia6 

TECHNIKA  lekcja05.06  

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA  plastyka12 

MUZYKA  materiały 

 

tydzień 11:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  

HISTORIA   zadanie16  

WF   zadania

GEOGRAFIA   zestaw9  

INFORMATYKA   zadanie 

BIOLOGIA  biologia6  

TECHNIKA   lekcja

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA  plastyka11 

MUZYKA

 

 

tydzień 10:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  

HISTORIA   zadanie14  zadanie15  

WF     zadania

GEOGRAFIA    zestaw_08(pdf)  zestaw_08(docx)

INFORMATYKA   zadanie 

BIOLOGIA  biologia6 

TECHNIKA  lekcja

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA  lekcja

MUZYKA  Edward Grieg

 

 

tydzień 9:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  materiały22  

HISTORIA  zadanie12  zadanie13  

WF   krzyżówka

GEOGRAFIA   zestaw7(pdf)     zestaw7(doc)

INFORMATYKA  code.org (6,7)

BIOLOGIA  biologia

TECHNIKA  materiały14.05 

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA   lekcja 

MUZYKA  lekcja

 

 

tydzień 8:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA  materiały19  materiały20 materiały21

HISTORIA   zadanie11  

WF        zadania

GEOGRAFIA   zestaw6

INFORMATYKA  code.org (6,7)

BIOLOGIA  biologia

TECHNIKA lekcja

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA  lekcja

MUZYKA   lekcja

 

 

tydzień 7:

J.POLSKI      platforma padlet   

J.ANGIELSKI  materiały-ćwiczenia  

MATEMATYKA   materiały17  materiały18 

HISTORIA   zadanie9  historia10  

WF     lekcja 

INFORMATYKA     zadania

BIOLOGIA   biologia7

TECHNIKA    lekcje

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

PLASTYKA   lekcja30.04

 

tydzień 6:

J.ANGIELSKI   ogłoszenie do gazetki   powtórzenie, ćwiczenia   

MATEMATYKA    materiały 14   materiały15  materiały16 

 W-F             zadania       test

INFORMATYKA       materiały dydaktyczne

HISTORIA    zadanie7   zadanie8  

J. POLSKI      platforma padlet

BIOLOGIA    lekcja

TECHNIKA   lekcja

MUZYKA    lekcja 

 

 

tydzień 5:

WF      zadania       gra

J.ANGIELSKI   robienie zakupów  

J. POLSKI      platforma padlet

MATEMATYKA   materiały12   materiały13

HISTORIA    zadanie6  

RELIGIA    platforma edukacyjna Padlet

BIOLOGIA   materiały

GEOGRAFIA   zestaw5  

TECHNIKA   lekcja 17.04

MUZYKA  lekcja

 

tydzień 4:

J.ANGIELSKI  Present Perfect....   Z czego to...   

MATEMATYKA   materiały10  materiał11 

J. POLSKI      platforma padlet

HISTORIA    zadanie5  

W-F        test    szachy

INFORMATYKA       materiały dydaktyczne    

GEOGRAFIA    zestaw4 

 

tydzień 3:

INFORMATYKA      materiały dydaktyczne     materiały dydaktyczne   

RELIGIA          platforma edukacyjna Padlet

WF    zadania do wykonania   krzyżówka 

J. POLSKI      platforma padlet

J.ANGIELSKI   temat i zadania   present perfect i past simple      ćwiczenia     

MATEMATYKA    materiał7      materiał8   materiały9  

HISTORIA   zadanie3   zadanie4  

MUZYKA     lekcja    

BIOLOGIA    lekcja

GEOGRAFIA   zestaw3

TECHNIKA   ozdoby wielkanocne

 

tydzień 2:

J. POLSKI       przyimek     platforma padlet

J. ANGIELSKI       future simple - budowa,zastosowanie,cwiczenia

MATEMATYKA      materiały 4    materiały 5   materiały6

MUZYKA      lekcja muzyki

INFORMATYKA       materiały dydaktyczne

RELIGIA          franciszek     dzwon   platforma edukacyjna Padlet

WF       zadani_dz   zadanie_dz   tabela osiągnięć_dz    ćwiczenia_ch

BIOLOGIA           zadania biologia

HISTORIA   materiały

GEOGRAFIA      zadania_z2

TECHNIKA    pisanka

 

tydzień 1:

J. POLSKI        materiały      środki stylistyczne - plansza edu       środki stylistyczne - karta pracy

J.ANGIELSKI         Present-Perfect     present perfect budowa i zastosowanie    czasowniki nieregularne 

HISTORIA       materiały dydaktyczne

MATEMATYKA      materiały1     materiały2     materiały3

GEOGRAFIA       zadania zestaw 1

MUZYKA        lekcja muzyki

BIOLOGIA      zadania

INFORMATYKA   materiały dydaktyczne

RELIGIA filmiki: cuda z nieba    niebo istnieje naprawdę  piosenki : tak mnie skrusz    matka która pod krzyżem stała     pliki: gra w pary    Wielki Post   quiz 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna