foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 8a

tydzień 15:

J.POLSKI  lekcja 

MATEMATYKA   powtórzenie -1 semestr    powtórzenie -2 semestr   

J.ANGIELSKI  L37   L38  

CHEMIA 

HISTORIA   historia 

WF

J.NIEMIECKI  lekcja23.06   lekcja25.06 

WOS Wybory

FIZYKA  słuchamy muzyki  słuchamy1 słuchamy2   oglądamy1 oglądamy2

INFORMATYKA    bezpieczne wakacje

BIOLOGIA   biologia8  

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA

 

 

tydzień 14:

J.POLSKI  j.polski-teams-15.06.godz.12.00   przed egzaminem  

MATEMATYKA  matematyka        

J.ANGIELSKI  L35  L36 

CHEMIA 

HISTORIA

WF

J.NIEMIECKI  Landeskunde - die Schweiz 

WOS

FIZYKA  słuchamy muzyki  słuchamy1 słuchamy2   oglądamy1 oglądamy2 

INFORMATYKA  wirtualne muzea

BIOLOGIA

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA

 

 

tydzień 13:

J.POLSKI  test08.06   j.polski-teams-10.06.godz.12.00 

MATEMATYKA  potęgi i pierwiastki     równania    graniastosłupy i ostrosłupy 

J.ANGIELSKI  L33  L34  

CHEMIA   lekcja10.06   

HISTORIA  lekcja09.06  

WF   8.06

J.NIEMIECKI  lekcja09.06 

WOS

FIZYKA

INFORMATYKA

BIOLOGIA   biologia8  

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA

 

 

tydzień 12:

J.POLSKI   lekcja01.06    j.polski_teams_3.06.godz.12.00   test  

MATEMATYKA 01.06  zadanie04-07.06     lekcjaonline05.06_godz9.00 

J.ANGIELSKI   L30   L31   

CHEMIA  test 

HISTORIA  zadanie17   zadanie18  

WF

J.NIEMIECKI  lekcja02.06  lekcja04.05 

WOS

FIZYKA  sport 

INFORMATYKA zadanie

BIOLOGIA   biologia8  

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA  geografia12 

 

 

tydzień 11:

J.POLSKI   lekcja25.05  j.polski_teams_27.05_godz.12.00  lekcja29.05 

MATEMATYKA   lekcja_online25.05_godz_9.00     27.05 konsultacje w szkole     lekcjaonline29.05_9.00

J.ANGIELSKI   L27   L29  

CHEMIA   estry i aminokwasy  

HISTORIA  zadanie16 

WF   zadania

J.NIEMIECKI   lekcja26.05   lekcja28.05 

WOS     Unia   Zadanie

FIZYKA  zaliczenie_zaległości-sprawdzian   sprawdzian  gotujemy obiad  

INFORMATYKA  zadanie 

BIOLOGIA   biologia8 

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   zadanie 

 

 

tydzień 10:

J.POLSKI    lekcja18.05     j.polski_teams_20.05_godz.10.00  test 

MATEMATYKA   lekcja_online18.05_godz_9.00     lekcjaonline20.05_godz_9.00  lekcjaonline22.05_9.00

J.ANGIELSKI   L24  L25  L26  

CHEMIA  właściwości kwasów  

HISTORIA   zadanie14  zadanie15 

WF     zadania

J.NIEMIECKI  lekcja19.05   lekcja 21.05

WOS

FIZYKA   optyka I   optykaII

INFORMATYKA  zadanie 

BIOLOGIA  biologia8  

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA  zadania

 

 

tydzień 9:

J.POLSKI   lekcja11.05   j.polski_teams_13.05_godz.11.00   lekcja15.05      

MATEMATYKA   lekcja_online11.05_godz_9.00     lekcjaonline13.05_godz_9.00  lekcjaonline15.05_9.00

J.ANGIELSKI  L21  L22  L23  

CHEMIA  kwasy karboksylowe 

HISTORIA  test12.05  zadanie13    

WF   krzyżówka

J.NIEMIECKI  lekcja12.05  lekcja14.05

WOS    zadanie

FIZYKA   kartkówka   barwy  

INFORMATYKA code.org (6,7)

BIOLOGIA  biologia

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   zadanie

 

 

tydzień 8:

J.POLSKI    lekcja04.05    lekcjaonline_06.0_godz11.00   lekcja08.05   

MATEMATYKA   lekcja_online04.05_godz_9.00     lekcjaonline06.05_godz9.00  lekcjaonline08.05_9.00

J.ANGIELSKI   L18  L19   L20  

CHEMIA  właściwości alkoholi  

HISTORIA   zadanie11   zadanie12   

WF       zadania

J.NIEMIECKI   lekcja05.05   lekcja07.05 

WOS     zadania     prezentacja

FIZYKA   test poprawkowy   budowa mikroskopu   info o kartkówce

GEOGRAFIA  lekcja 

INFORMATYKA code.org (6,7)

BIOLOGIA   biologia   

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   materiały

 

 

tydzień 7:

J.POLSKI    lekcja27.04    j.polski_skype_29.04_godz.11

MATEMATYKA   lekcja_online27.04_godz_9.00    lekcja_online29.04_godz_9.00

J.ANGIELSKI   L16  L17 

CHEMIA   test węglowodory  

HISTORIA   zadanie9  zadanie10  

WF     lekcja 

J.NIEMIECKI   lekcja28.04   

WOS       28.04     test 

FIZYKA   zwierciadła wypukłe   luneta  rozwiazania  

GEOGRAFIA   zadanie

INFORMATYKA     zadania 

BIOLOGIA    biologia7

ZAWODOZNAWSTWO  wybór szkoły i zawodu

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

 

tydzień 6:

J.POLSKI   lekcja20.04  skype_22.04_godz.11  lekcja24.04   

MATEMATYKA   symetria osiowa   symetria względem punktu   figury symetryczne wzg prostej   wykład_22.04Godz10.00    ćwiczenia_24_04_godz9.00

J.ANGIELSKI   L13   L14  L15 

W-F             zadania       test

INFORMATYKA   code.org

FIZYKA  zwierciadła wklęsłe    test     konstrukcje

HISTORIA    zadanie7   zadanie8  

GEOGRAFIA   zadanie

ZAWODOZNAWSTWO    wybieramy studia

WOS       zadania   test

J.NIEMIECKI   tydzień6    

BIOLOGIA  lekcja

CHEMIA   alkohole   

 

 

 

tydzień 5:

MATEMATYKA   lekcja online 15.04_g9.00   lekcja online 17.04_godz-9.00

J.POLSKI     lekcja_skype_15.04.godz.11.00  lekcja17.04 

WF      zadania       gra

FIZYKA   lekcja   obrazy w zwierciadle....   kartkówka

J.ANGIELSKI   L11   L12

HISTORIA    zadanie6  

RELIGIA    platforma edukacyjna Padlet

CHEMIA   węglowodory-porównanie

J.NIEMIECKI   lekcja16.04

ZAWODOZNAWSTWO     predyspozycje zawodowe

EDB lekcja

 

 

tydzień 4:

MATEMATYKA  lekcja online06.04 godz 9.00      lekcja online08.04 godz9.00 (krt)  

J.POLSKI   zadanie7    lekcjaSkype_08.06_godz11.00 

J.ANGIELSKI   L9   L10 

HISTORIA    zadanie5     

FIZYKA   zwierciadła płaskie  w kalejdoskopie1    w kalejdoskopie2

W-F        test    szachy

INFORMATYKA     materiały dydaktyczne      

ZAWODOZNAWSTWO  drogi zawodowe

WOS  konflikty zbrojne

J.NIEMIECKI   OSTERN  

BIOLOGIA lekcja 

CHEMIA    alkiny 

EDB   lekcja

 

tydzień 3:

INFORMATYKA     materiały dydaktyczne     

MATEMATYKA  rodzaje ostrosłupów  ostrosłupy   materiały   siatki i pola  przykładowe zadania  objętości ostrosłupa  

                    matematyka video lekcja godz 11.00 - wykład

                    matematyka   video lekcja godz 9.00 - ćwiczenia

J.POLSKI     zadanie4      klucz3   zadanie5  zadanie6  

RELIGIA          platforma edukacyjna Padlet 

WF    zadania do wykonania    krzyżówka 

J.ANGIELSKI   L6   L8  

HISTORIA   zadanie3  zadanie4  

ZAWODOZNAWSTWO   labirynt zawodów

FIZYKA       obrazy   

J.NIEMIECKI    materiały   karta pracy   materiały02.04   perfekt   

CHEMIA     alkeny  

BIOLOGIA    lekcja 

GEOGRAFIA   zadanie  

WOS    praca do zeszytu

 

 

tydzień 2:

MATEMATYKA

     film graniastosłup prosty   lekcja graniastosłupy proste cz1   lekcja graniastosłupy proste cz2

     film objętość graniastosłupa    

     film pole powierzchni graniastosłupa i siatki   lekcja(zadania) objętości graniastosłupów i pola powierzchni 

    link do videolekcji na skypie

HISTORIA          zadanie    materiał   

J.ANGIELSKI  L3   L4   L5   

CHEMIA          meta i etan

RELIGIA          franciszek     dzwon   platforma edukacyjna Padlet

WF        zadanie_dz   tabela osiągnięć_dz      ćwiczenia_ch

INFORMATYKA        materiały dydaktyczne

J.NIEMIECKI      materiał dydaktyczny    GutenMorgen     

BIOLOGIA     zadania

J.POLSKI     materiały   zadanie1  

FIZYKA      soczewki

ZAWODOZNAWSTWO  zawody na rynku pracy   

EDB   lekcja 

 

tydzień 1:

MATEMATYKA

Filmy przypominające jak rozwiązywać równania :

         na liczbach całkowitych  

         z ułamkami

         zadania do samodzielnego rozwiązania

Film przypominający wiadomości na temat :

        pierwiastków

        działań na pierwiastkach cz1

        działań na pierwiastkach cz2

        zadania do samodzielnego rozwiązania

J.POLSKI      materiały dydaktyczne       dyktando

J.ANGIELSKI      L1   L2   dźwięk1    dźwięk2    dźwięk3  dźwięk4  próbny egzamin  

BIOLOGIA     zadania

INFORMATYKA        materiały dydaktyczne

HISTORIA         zadanie

FIZYKA          fizyka1   fizyka2

CHEMIA       zadanie

RELIGIA  filmiki: cuda z nieba    niebo istnieje naprawdę  piosenki : tak mnie skrusz    matka która pod krzyżem stała   pliki: gra w pary    Wielki Post   quiz

ZAWODOZNAWSTWO   kwestionariusz zaint zaw

EDB   lekcja

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna