foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 8b

tydzień 15:

CHEMIA 

J.ANGIELSKI

J.POLSKI  lekcja22.06   lekcja24.06  

WF

J.NIEMIECKI  lekcja23.06   lekcja25.06

HISTORIA

WOS Wybory

FIZYKA  słuchamy muzyki  słuchamy1 słuchamy2   oglądamy1 oglądamy2

MATEMATYKA  informacje   lekcja

BIOLOGIA   biologia8  

INFORMATYKA    bezpieczne wakacje

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA

 

 

tydzień 14:

CHEMIA 

J.ANGIELSKI

J.POLSKI   POWODZENIA :) 

WF

J.NIEMIECKI  Landeskunde - die Schweiz  

HISTORIA

WOS

FIZYKA

MATEMATYKA  informacje   lekcja

BIOLOGIA

INFORMATYKA  wirtualne muzea

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA

 

 

tydzień 13:

CHEMIA  lekcja10.06    

J.ANGIELSKI

J.POLSKI   lekcja08.06  

WF   8.06

J.NIEMIECKI  lekcja09.06 

HISTORIA

WOS

FIZYKA

MATEMATYKA  informacje   lekcja

BIOLOGIA   biologia8 

INFORMATYKA

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA

 

 

tydzień 12:

CHEMIA   test 

J.ANGIELSKI

J.POLSKI    lekcja01.06   lekcja03.06  zadania03.06   lekcja05.06 

WF

J.NIEMIECKI  lekcja02.06  lekcja04.05 

HISTORIA

WOS

FIZYKA  sport 

MATEMATYKA  informacje   lekcja

BIOLOGIA  biologia8 

INFORMATYKA  zadanie

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA  geografia12 

 

 

tydzień 11:

CHEMIA estry i aminokwasy  

J.ANGIELSKI

J.POLSKI  lekcja25.05   lekcja27.05   zadania27.05    lekcja29.05  

WF   zadania

J.NIEMIECKI   lekcja26.05  lekcja28.05  

HISTORIA  Europa po rozpadzie ZSRS 

WOS     Unia   Zadanie

FIZYKA  zaliczenie_zaległości-sprawdzian   sprawdzian   gotujemy obiad  

MATEMATYKA  informacje   lekcja

BIOLOGIA   biologia8 

INFORMATYKA   zadanie

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   zadanie  

 

 

tydzień 10:

CHEMIA   właściwości kwasów  

J.ANGIELSKI   Skills Checkpoint 7  

J.POLSKI  lekcja18.05  lekcja_Discord_20.05.godz10.00   cytaty  

WF     zadania

J.NIEMIECKI   lekcja19.05   lekcja 21.05

HISTORIA  Początek III Rzeczypospolitej  

WOS

FIZYKA  optyka I   optykaII

MATEMATYKA   blog matematyczny

BIOLOGIA  biologia8

INFORMATYKA   zadanie

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   zadania

 

 

tydzień 9:

CHEMIA   kwasy karboksylowe

J.ANGIELSKI  wyrażenia przyimkowe  

J.POLSKI   lekcja11.05  lekcja_Discord_13.05.godz10.00  lekcja15.05   Tokarczuk   

WF   krzyżówka

J.NIEMIECKI   lekcja12.05   lekcja14.05

HISTORIA  Rozpad bloku wschodniego  

WOS    zadanie

FIZYKA   kartkówka  barwy 

MATEMATYKA   blog matematyczny

BIOLOGIA   biologia

INFORMATYKA  code.org (6,7)

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   zadanie

 

 

tydzień 8:

CHEMIA właściwości alkoholi 

J.ANGIELSKI  Reading  

J.POLSKI   lekcja04.05   lekcjaonline_06.05_godz10.00   lekcja08.05   zadania08.05  

WF  zadania   

J.NIEMIECKI   lekcja05.05  lekcja07.05 

HISTORIA  stan wojenny 

WOS     zadania     prezentacja

FIZYKA    test poprawkowy  budowa mikroskopu    info o kartkówce

GEOGRAFIA   lekcja 

MATEMATYKA   blog matematyczny

BIOLOGIA   biologia   

INFORMATYKA  code.org (6,7)

ZAWODOZNAWSTWO

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

GEOGRAFIA   materiały

 

 

tydzień 7:

CHEMIA   test węglowodory 

J.ANGIELSKI   review 6 

J.POLSKI   lekcja27.04  lekcja_online_discord29.04_godz_10.00

WF     lekcja 

J.NIEMIECKI   lekcja28.04   

HISTORIA  Powstanie Solidarności

WOS       28.04     test 

FIZYKA   zwierciadła wypukłe  luneta   rozwiazania 

GEOGRAFIA   zadanie

MATEMATYKA   blog matematyczny

BIOLOGIA    biologia7

INFORMATYKA     zadania

ZAWODOZNAWSTWO  wybór szkoły i zawodu

RELIGIA  platforma edukacyjna Padlet

 

tydzień 6:

MATEMATYKA   blog matematyczny - materiały

J.POLSKI    lekcja20.04   lekcja22.04  składnia   lekcja24.04  

J.ANGIELSKI   writing a review   Skills Checkpoint 6

W-F             zadania       test

INFORMATYKA

FIZYKA  zwierciadła wklęsłe  test    konstrukcje

GEOGRAFIA   zadanie

ZAWODOZNAWSTWO    wybieramy studia

HISTORIA    Powtórzenie i początki opozycji  

WOS       zadania   test

J.NIEMIECKI   tydzień6  

CHEMIA   alkohole   

BIOLOGIA  lekcja

 

 

 

tydzień 5:

WF      zadania       gra

FIZYKA   lekcja    obrazy w zwierciadle.... kartkówka 

J.POLSKI  lekcja15.04  zdania złożone    lekcja 17.04    

J.ANGIELSKI   Grammar - used to

RELIGIA    platforma edukacyjna Padlet

CHEMIA   węglowodory-porównanie

HISTORIA  Polska w latach 70. XX wieku

J.NIEMIECKI   lekcja16.04

ZAWODOZNAWSTWO     predyspozycje zawodowe

EDB   lekcja  

 

 

tydzień 4:

J.POLSKI   ziele na kraterze   

J.ANGIELSKI   word formation  

FIZYKA   zwierciadła płaskie   w kalejdoskopie1    w kalejdoskopie2

W-F        test    szachy

INFORMATYKA     materiały dydaktyczne   

ZAWODOZNAWSTWO  drogi zawodowe

HISTORIA   PRL w latach 1956-1970  

WOS  konflikty zbrojne

J.NIEMIECKI   OSTERN

BIOLOGIA lekcja

CHEMIA    alkiny 

EDB   lekcja

 

tydzień 3:

J.POLSKI   i.przymiotnikowy     i.przysłówkowy   wiersz i obraz (odt) praca z tekstami...03.04   kubizm03.04  plakat03.04   tekstkultury03.04    

INFORMATYKA     materiały dydaktyczne           

RELIGIA          platforma edukacyjna Padlet

WF    zadania do wykonania   krzyżówka 

J.ANGIELSKI   temat i zadania   zestawienie czasów   talking about food

ZAWODOZNAWSTWO   labirynt zawodów   

FIZYKA       obrazy  

HISTORIA    temat i zadania  

J.NIEMIECKI    materiały      karta pracy   materiały02.04   perfekt  

CHEMIA     alkeny

BIOLOGIA    lekcja

GEOGRAFIA   zadanie 

WOS    praca do zeszytu 

EDB   lekcja

 

tydzień 2:

J.ANGIELSKI : egz_ósmoklasisty   dźwięk    temat i zadania   

J.POLSKI : polski 8.3    wirtualna lekcja na skypie 25.03 godz 10.00 (kliknij link)    charakterystyka  

MATEMATYKA  blog matematyczny - materiały

CHEMIA-   meta i etan

RELIGIA          franciszek     dzwon   platforma edukacyjna Padlet

INFORMATYKA         materiały dydaktyczne

J.NIEMIECKI      materiał dydaktyczny     GutenMorgen   

WF      ćwiczenia_ch     ćwiczenia_dz

BIOLOGIA     zadania

FIZYKA      soczewki

ZAWODOZNAWSTWO  zawody na rynku pracy   

HISTORIA    temat i zadania

EDB   lekcja

 

tydzień 1:

J.ANGIELSKI        test1  transkrypcja    test2  transkrypcja

J.POLSKI             materiały    polski 8.2

BIOLOGIA           zadania

INFORMATYKA         materiały dydaktyczne

MATEMATYKA  blog matematyczny - materiały

FIZYKA             fizyka1   fizyka2

CHEMIA             zadanie

RELIGIA  filmiki:   cuda z nieba    niebo istnieje naprawdę  piosenki : tak mnie skrusz    matka która pod krzyżem stała   pliki: gra w pary    Wielki Post   quiz

WF           zadanie dz

ZAWODOZNAWSTWO   kwestionariusz zaint zaw 

EDB   lekcja

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna