foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

 

7.00 -8.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI :

- zabawy twórcze, dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne

- praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka

- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, zabawy ze śpiewem

8.15 – 9.30 ŚNIADANIE w poszczególnych grupach:

- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe,

- kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

8.00 –11.30 INTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

- edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna

- edukacja językowa, matematyczna, artystyczna

- edukacja społeczna- wprowadzanie w świat wartości

- zabawy i gry sportowe- ćwiczenia kształtujące postawę

- spacery i wycieczki- obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie

- imprezy okolicznościowe

ZAJĘCIA DODATKOWE: RELIGIA, JĘZYK ANGIELSKI

11.30 –12.45 OBIAD- ZUPA w poszczególnych grupach:

- doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience

- ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

- wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

11.30 –14.30 ODPOCZYNEK POOBIEDNI :

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

- zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

- kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela

- zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne

- praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie

- zajęcia dodatkowe

- zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw

14.00 -14.45 PODWIECZOREK- II DANIE:

kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

14.45 - 17.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA :

- zabawy integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne

- obserwacje przyrodnicze w sali i w ogrodzie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna