foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

mycierak215 października był pracowitym dniem, ponieważ obchodziliśmy w naszym Przedszkolu także Światowy Dzień Mycia Rąk. Odbyły się pogadanki na temat znaczenia przestrzegania higieny (zwłaszcza w aktualnej sytuacji), dzieci przypomniały sobie dokładną instrukcję mycia rąk i ćwiczyły pod okiem swoich pań. W każdej grupie znalazł się jakiś mistrz znający ją na pamięć, którego inne dzieci mogły naśladować. Przedszkolaki oglądały ilustracje bakterii, bawiły się w swoją ulubioną zabawę ruchową o nazwie Wirus, rysowały, śpiewały znane i mniej znane piosenki, m. in. piosenkę Fasolek o mydle i obiecały, że będą myć rączki tak dokładnie już zawsze, nie tylko od święta! Na zdjęciu można zobaczyć plakat stworzony przez grupę Pszczółek.

Zespół Nauczycieli Przedszkola

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna