foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rada Szkoły

Rodzice :

Tomasz Pieczątka
Joanna Machowska

Jolanta Polakowska

 

Nauczyciele:

Grażyna Skupin
Anna Wnęk - Sosialuk

Anna Białoń

Kompetencje Rady Szkoły reguluje art. 50 i 51 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015r, poz.2156 ze zmianami)

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna