foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Składka na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 49 zł.
 
Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 
Pieniądze należy wpłacać do 10 października 2019r. do skarbników klasowych lub wychowawców. 
 
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia w kraju i za granicą, w szkole i poza szkołą od 1.09.2019 d0 31.08.2020 r.
 
Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i potwierdzenie tego u wychowawcy na liście z wykazem uczniów.
 
Na odwrocie listy znajduje się klauzula informacyjna dla rodziców od ubezpieczyciela, z którą Rodzice powinni się zapoznać.
 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna