„Pracownia kompetencji kluczowych

– gmina Sobótka stawia na edukację”

Harmonogram zajęć –

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

 

Harmonogram dla poszczególnych grup

Klasy I - III

Klasy IV - VI