foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

W SOBÓTCE

 W PRZYJAZNEJ, TWÓRCZEJ I TROSKLIWEJ  ATMOSFERZE,

UWZGLĘDNIAJĄC INDYWIDUALNE 

 ZAINTERESOWANIA I MOŻLIWOŚCI UCZNIA, 

 WYPOSAŻYĆ GO W PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

I UMIEJĘTNOŚCI, WSKAZYWAĆ DROGI SAMOROZWOJU 

ORAZ NAUCZYĆ POSZANOWANIA WSZYSTKICH LUDZI

I OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA W WYMIARZE

 LOKALNYM, REGIONALNYM I GLOBALNYM

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna