Wizja szkoły nakreśla obraz przyszłości, którą uczestnicy organizacji chcą wykreować. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce nowoczesną, twórczą i wesołą szkołą. Stąd wywodzi się misja szkoły - precyzyjnie wyrażająca dalekosiężne zamierzenia i aspiracje. Wytyczone cele są zarówno wyzwaniem, wysoko postawioną poprzeczką, jak i stanowią sposób pomiaru realizacji misji. Poziom ich realizacji pomaga ocenić w jakim stopniu organizacja wypełnia ustalony projekt. Misja ma strategiczne znaczenie, gdy wyznacza kierunek działania i dotyczy przyszłości, gdy wyraża marzenia i wyzwania, i gdy proces ich realizacji będzie wiarygodny. Cały ten proces musi być wspomagany przez silną, jasno określoną kulturę szkoły, w ścisłym powiązaniu z najbliższym otoczeniem, przez wspólnotę norm i wartości, z którymi utożsamiać się będą wszystkie strony zaangażowane w działania dydaktyczne i wychowawcze. Misją szkoły jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi uczniów i ich rodziców w optymalnych warunkach i najbardziej przyjaznej atmosferze .Ten najważniejszy cel jest przełożony na szczegółowe zadania dla wszystkich pracowników szkoły w określonym horyzoncie szkolnym.

 

Obraz absolwenta szkoły określa się wyznaczając cele strategiczne szkoły, jest to sylwetka młodego człowieka, przygotowanego do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, który po ukończeniu szkoły podstawowej będzie należycie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie, do korzystania z różnorodnych źródeł informacji w tym techniki komputerowej i zasobów internetowych, ponadto wykaże się znajomością języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumienie się w danym języku i prezentować będzie postawę człowieka uczciwego, rzetelnego, tolerancyjnego i otwartego na współpracę i pomoc innym ludziom.