foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Projekt Eko - Zerówka, powstały przy współpracy Fundacji PZU, zainicjowała jedna z mam uczniów – Pani Anna Fedyk. Program skierowany był do wszystkich grup zerowych, a w jego realizację włączyły się jako wolontariusze wychowawcy zerówek: Katarzyna Guzik, Karolina Lorenc i Wioletta Grzesińska.
Zajęcia obejmowały cykl tematów dotyczących segregacji śmieci, wody i jej znaczenia dla życia oraz odpowiadały na pytanie - jak zostać przyjacielem ziemi. W trakcie zajęć stworzone zostały Eko torby – substytut dla torby plastikowej. Powstała super orkiestra, grająca na instrumentach stworzonych z materiałów z odzysku tj. kartonów, rolek papierowych czy butelek plastikowych. Wolontariusze razem z dziećmi stworzyli wiele fantastycznych
nowych rzeczy z "czystych śmieci", poznając znaczenie recyklingu.
Ukoronowaniem było zawieszenie karmików dla ptaków z 5 litrowych butelek po wodzie. Do wspólnych zabaw wykorzystano przekazane przez Fundację PZU programy edukacyjne wyświetlane w trakcie zajęć na tablicach multimedialnych w salach. Programy będą służyć młodszym i starszym dzieciom oraz kolejnym rocznikom. Wolontariusze uczestniczyli bezpośrednio w zajęciach jak i komunikowali się poprzez nagrania krótkich filmów i prezentację zdjęć.
Oprócz atrakcyjnych materiałów wykorzystanych do warsztatów (farby do tkanin, torby, kredki) Fundacja PZU doposażyła sale zerówek w kosze do segregacji śmieci, bezdotykowe dozowniki do mycia rąk.
W jednej z sali umieszczano oczyszczacz powietrza, która służy wszystkim dzieciom. Dzięki projektowi przedszkolaki miały szansę poszerzyć i utrwalić wiedzę o środowisku. Dowiedziały się, że każdy może zostać przyjacielem Ziemi przez stosowanie Eko nawyków każdego dnia.

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna