foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W związku z przystąpieniem do projektu w naszej szkole działają dwa kółka informatyczne. Jedno dla klas starszych prowadzone przez Pana Wojciecha Zborowskiego oraz drugie dla klas młodszych prowadzone przez Panią Dorotę Piszczałkę.

Więcej o projekcie 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna