foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

W SOBÓTCE

 W PRZYJAZNEJ, TWÓRCZEJ I TROSKLIWEJ  ATMOSFERZE,

UWZGLĘDNIAJĄC INDYWIDUALNE 

 ZAINTERESOWANIA I MOŻLIWOŚCI UCZNIA, 

 WYPOSAŻYĆ GO W PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

I UMIEJĘTNOŚCI, WSKAZYWAĆ DROGI SAMOROZWOJU 

ORAZ NAUCZYĆ POSZANOWANIA WSZYSTKICH LUDZI

I OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA W WYMIARZE

 LOKALNYM, REGIONALNYM I GLOBALNYM

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30