HOT-INFO

ul. Świdnicka 20a,
55-050 Sobótka

71 31 62 565
info@sp1sobotka.pl

|

Tylko do 31 marca uczniowie klas 8 z gminy Sobótka mogą ubiegać się o stypendium na naukę w najlepszych szkołach w Polsce, z którymi współpracujemy. Uczniom z województwa dolnośląskiego proponujemy naukę we Wrocławiu w Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII  lub Technikum Nr 10 przy Elektronicznych Zakładach Naukowych.

  W ramach Stypendium uczniowie mają zapewnione pokrycie kosztów zakwaterowania  w bursie, wyżywienia, kursów językowych, biletów na komunikację miejską oraz dofinansowanie do wycieczek szkolnych przez cały okres nauki w szkole średniej. Wsparcie finansowe dotyczy także rozwijania pasji i zainteresowań, wyjazdów w czasie wakacji i ferii oraz udziału w ciekawych warsztatach.

  O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód z ubiegłego roku w ich rodzinie nie przekracza 1900 zł netto na osobę.

  Jak wygląda proces rekrutacji? Kim są koordynatorzy i koordynatorki  programu? O tym wszystkim można przeczytać na stronie  www.efc.edu.pl/programy/horyzonty