foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KONSULTACJE STACJONARNE

DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Z PRZEDMIOTÓW EGAMINACYJNYCH

14-25.02.2022R.

Język polski:

- kl.8ab- wtorek, godz. 14:40, sala nr 22,

- kl.8cd- czwartek, godz.14:40, sala nr 22.

Matematyka:

- kl.8ad- poniedziałek, godz. 14:40, sala nr 21,

- kl.8bc- środa, godz. 14:40, sala nr 20.

Język angielski:

- kl.8abcd- czwartek, godz. 15:30, sala nr 22.

ferie 2022 v.final1

szopka
WCHODZĘ


Inny rok kończymy innymi Jasełkami...
Zapraszamy - bądźcie z nami...

Zapraszamy

do obejrzenia Jasełek

w wykonaniu zdolnych i zdalnych uczniów naszej szkoły w ubiegłym roku.

kartka

W grudniu w klasach 1-3 odbył się konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Oto jego laureaci:

- klasy pierwsze: Anastazja Stępień, Kalina Zawada, Antek Karliński;
- klasy drugie: Edmund Skwara, Julia Stopa, Zuzia Huzarska;
- klasy trzecie: Marianka Stanisz, Julia Wawrzyńczak, Beniamin Biel, Maja Nowicka, Aniela Kurek.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Organizatorzy:
Ewa Borodziuk-Mrówka
Bożena Olichwer
Kamila Szpara
Barbara Olszewska

Z okazji nadchodzących Świąt życzymy Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobótce.

swietabn1

 

W dniach 20 – 22.12.2021 oraz 3-5.01.2022 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  mają zdalne zajęcia na platformie Teams wg tygodniowego planu lekcji.

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w systemie stacjonarnym (w szkole) zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza i odbiera ucznia ze szkoły. Uczniowie klas starszych mogą samodzielnie przychodzić na zajęcia. Jeżeli uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w w/w zajęciach, to Rodzic ma obowiązek poinformować nauczyciela prowadzącego o nieobecności dziecka.

Biblioteka szkolna (budynek F) pełni dyżur wg następującego harmonogramu:

- 20.- 21.12.2021 i 3.- 4.01.2022 w godzinach 12:30 – 13:45 oraz 14:15 – 16:00

- 22.12.2021 i 5.01.2022 w godzinach 13:00 – 16:00

Przypominamy, że dzień 7.01.2022 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

senior

Serdecznie dziękujemy Rodzicom tych dzieci, które z ogromną pasją przyczyniają się do akcji charytatywnych organizowanych w naszej szkole . Dziękujemy za dobre serca, które pochylają się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które przynaglają do czynienia dobra, za bezcenne dary, życzliwość, zaangażowanie w życie szkoły i pomoc w krzewieniu idei wolontariatu. Dzięki Państwa wsparciu pomagamy i pomagać będziemy.

Organizatorzy:
Dagmara Sadura-Enzanza
Kamila Szpara
Barbara Olszewska

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30